Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. Het is ervaringsleren. In een supervisiegesprek sta je stil bij hoe jij naar dingen kijkt. Jij verkent je vaste patronen en jij gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn voor je eigen handelen en voor de manier waarop je met mensen om je heen omgaat. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd.

Het supervisietraject

Een supervisietraject bestaat uit een reeks bijeenkomsten (10 tot 15) met de frequentie van één keer per  twee weken. Zowel het aantal bijeenkomsten als de frequentie daarvan worden in onderling overleg vastgesteld en op het leerproces van de supervisant afgestemd.

Vorm

Supervisie kan plaatsvinden in verschillende vormen:

 • individuele supervisie : supervisant en supervisor werken in een op een relatie;
 • triadische supervisie: twee supervisanten met één supervisor;
 • groepssupervisie: drie supervisanten met één supervisor.

Supervisie materiaal

De supervisant kan allerlei aspecten met betrekking tot zijn/haar werkervaringen inbrengen, bijvoorbeeld:

 • het werken met cliënten;
 • de omgang met de collega’s;
 • het functioneren in teamverband en binnen de organisatie;
 • de eigen manier van leidinggeven en/of werkuitvoering.

De werkervaringen van de supervisant worden met behulp van de supervisor bewerkt. Hierdoor ontwikkelt de supervisant een beter inzicht in zijn/haar functioneren binnen het beroep.

 • Welke aspecten en patronen functioneel en welke minder functioneel zijn.
 • Hoe deze aspecten door hem/haar zijn te veranderen zodat het beroepsfunctioneren meer voldoet aan de gewenste of gestelde eisen.
 • Wat zij/hij kan doen om de eigen beroepsuitoefening blijvend te verbeteren.

Het krachtige effect van supervisie is bewezen in diverse beroepsgroepen en situaties met name;

 • bij uitvoerende medewerkers;
 • bij leidinggevenden;
 • bij zelfstandige beroepsbeoefenaars;
 • bij gewenste verdere deskundigheidsontwikkeling;
 • in het kader van opleidingstrajecten;
 • in het kader van inwerken en bij het vervullen van nieuwe functies;
 • als ‘opfrissing’ voor medewerkers die al langer in dienst zijn;
 • bij burn-out en bij terugkeer na langdurige ziekte;
 • bij centraal ingezette innovaties.

Kosten per sessie:

 • Voor instellingen: variërend van € 90 tot € 125
 • Voor mensen die het zelf moeten betalen: variërend van € 75 tot € 90
 • Voor groepssupervisie (met 2 of 3 supervisante): op aanvraag

Leersupervisie

Leersupervisie is een leermethode waarbij de supervisor in opleiding of de startende supervisor leert om zelfstandig supervisie te geven. Leersupervisie betekent supervisie-over-supervisie. Als supervisor in opleiding dien je twee leertrajecten te volgen bij een leersupervisor.

Leersupervisie kan zowel individueel als in een twee- of drietal plaats vinden. Voorwaarde is dat je over een beroepspraktijk beschikt als supervisor (in opleiding).

Kosten per sessie:

 • Voor instellingen:   variërend van € 100 tot € 125
 • Voor mensen die het zelf moeten betalen: € 100
 • Voor groepssupervisie (met 2 of 3 supervisante): op aanvraag

(leer) Supervisor

Hafid Mahla is geregistreerd bij de LVSC, als supervisor en als leersupervisor en voldoet daarmee aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de LVSC hanteert.

Contact

Email: a.mahla@tele2.nl